Canisterapie

Je forma terapie, která využívá pozitivního působení psa či psů na zdraví a rozvoj osobnosti člověka. Canisterapie v sobě nese mnoho možností jak obohatit a zkvalitnit náročné životní situace, ve kterých se někteří lidí nachází.

Psí pomocníci nám pomáhají v úsilí zkvalitňování života dětí i dospělých s postižením a také seniorů v oblasti fyzického, duševního i psychického zdraví, rozvoje osobnosti, sebeobsluhy a integrace do společnosti. Společně s psími pomocníky za potřebnými dojíždíme do specializovaných zařízení a center, do nemocnice i do jejich domovů.

Snažíme se ujistit lidi mladé, zralé a také seniory, se zdravotním, mentálním, nebo sociálním omezením, že nám na nich záleží. Těší nás vnášet příjemné chvíle do jejich životů.

V případě zájmu mě kontaktujte:

Johana Biluseacová

Tel: 728 214 523

E-mail: johana.polaskova@seznam.cz