Komunikace se psem

Obsahuje Pejskařské minimum stupně I. a II,

Pejskařské minimum stupeň I.

  1. Sebeovládání pejskaře (emoce, gesta, signály a intonace)
  2. Vhodné vybavení pro psa a jeho správné použití
  3. Efektivní hospodaření se zdroji (krmení, pozornost, hra, volnost, pohodlí..)
  4. Výběr vhodného zaměstnání a zábavy pro psa s ohledem na jeho temperament
  5. Principy operantního podmiňování v přístupu ke psu (učení úspěchem a neúspěchem)

Pejskařské minimum stupeň II.

  1. Povelová technika pro spolupráci a fungování se psem v běžném životě
  2. Trénink včasného označení a zachycení žádoucího chování psa

  3. Trénink přivolání psa

  4. Trénink chůze psa na prověšeném vodítku
  5. Trénink psa na povel setrvat na místě v dané poloze

Objednávkový formlulář viz. níže

Komunikace se psem

Mám zájem o individuální kurz Komunikace se psem