Pes pomocník

Každý pes ještě před výcvikem bude odzkoušen zda-li je pro tuto náročnou činnost vhodný

Výuka je přizpůsobena potřbám klienta, kdy se pes i jeho pán učí např.

  • naučení psa požadovanému chování v prostředí, kde pes žije, nebo žít bude (doprovázení páníčka ve městě, v MHD,  obchodech, u lékaře..)
  • naučení psa potřebným cvikům ke splnění canisterapeutické zkoušky ZCP
  • naučení psa takovému chování, které je potřebné k výkonu canisterapie
  • naučení psa požadovaným cvikům (např. rozlišování předmětů, podávání, přinášení, otevírání a zavírání dveří, šuplíků, skříněk...)
  • interaktivní hry se zaměřením na rozvíjení požadovaných vlastností a schopností psa
  • relaxace a odpočinek

Program Pes pomocník vede:

Johana Biluseacová, e-mail: johana.polaskova@seznam.cz, mobil: 728 214 523

Cena individuální lekce od 300 - 500,- záleží dle náročnosti požadavků + doprava  ( 5kč/km )

Objednávkový formlulář viz. níže

Pes pomocník

Mám zájem o konzultaci/kurz Pes pomocník