Pes sportovec

                      Příprava psa sportovce pro disciplíny weight pulling a weight pull sprint

Psi byli po celá staletí šlechtěni pro nějaký účel, nebo práci a jejich tělo, povaha i schopnosti tomu jsou přizpůsobeny.   V dnešní době je však velmi náročné či dokonce nepřípustné nabídnout psům jejich původní využití a tak vznikly nejrůznější psí sporty, kde mohou uplatnit své úžasné schopnosti, vlastnosti a vhodně tak vybít svoji nahromaděnou energii. Navíc, se psi při sportech učí sebeovládání, koncentraci a spolupráci s člověkem.

Psí sport zvaný Weight pulling = tahání těžkého břemene je vhodnou aktivitou pro psy, kteří disponují mimořádnou silou a touhou pracovat. 

Weight pull sprint = běh s břemenem na čas vznikl pro psy, kteří potřebují vybít svoji dinamickou energii a taktéž disponují velkou silou. 

Jako každý sport, tak i WP a WPS má svá přísná pravidla. Proto pes i jeho psovod vyžadují pečlivou přípravu, jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. Pes by měl vědět co má dělat a jak to má dělat. Obzvláště u disciplíny weight pulling je nesmírně důležité, aby byl pes naučen systematicky pracovat se svým tělem, vnímal jej a plně se na činnost soustředil, aby si svým zbrklým chováním neublížil.

Výuka přípravy psa i jeho handlera ve Weight pullingu a Weight pull sprintu obnáší:

Weight pulling

 • práce s pokrmovou odměnou
 • výuka STOP/PLAY při hře
 • výuka sebekontroly a koncentrace psa
 • povel čekej
 • vhodné vybavení
 • technika tahu
 • relaxace a odpočinek

Weight pull sprint

 • vhodné vybavení pro psa
 • vhodné vybavení pro psovoda
 • technika pohybu psovoda při startu, běhu a dobíhání do cíle tj. efektivní práce psovoda s vlastním tělem, gesty, signály a intonací tak , aby psa při běhu nebrzdil, ale naopak posílil touhu psa zrychlit
 • výuka psovoda efektivní manipulace s návnadou
 • výuka efektivního rozvíjení hry u psa
 • výuka STOP/PLAY při hře se psem
 • trénink koncentrace a napojení se na sebe při startu
 • povel čekej
 • relaxace a odpočinek

Tréninky probíhají na výcvikovém place Rebels OVA Adresa: U Cementárny 1138, Ostrava

Kontakt: Johana Biluseacová

e-mail: johana.polaskova@seznam.cz

mobil: 728 214 523

Cena: 150,- (Pro členy Rebels OVA sleva 50,-)